Update!

Onderstaand in de afbeelding het schema (er staat bij woensdag geen datum, dat moet 4 december zijn) met bijbehorende tijden voor het nemen van de diverse foto’s.

Voor een aantal de te nemen groepsfoto’s wordt nog een aanvullende uitnodiging bekend gemaakt.

—————————————————————————————————————————————–

Beste leden, beste ouders/verzorgers,

In het voorjaar van 2020 kunnen er bij onze hoofdsponsor Jumbo supermarkt van Overveld korfbalplaatjes worden gespaard van KV TOP. Alle clubleden ontvangen in februari 2020 een uniek KV TOP korfbalplaatjesboek. We starten binnenkort met het nemen van de foto’s voor dit korfbalplaatjesboek.

Van alle spelende leden, leden van KombiFit (hardloopgroep, wandelgroep en sport & spel groep) moet een portretfoto worden gemaakt. Verder willen we groepsfoto’s maken van alle commissies en werkgroepen met bijbehorende personen. Hieronder alvast een aantal aandachtspunten:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Vorig jaar hebben we van alle leden geïnventariseerd wie er wel/geen bezwaar had inzake het gebruik van persoonsgegevens. Voor nieuwe leden is dit een onderdeel van de aanmelding. Mocht je bezwaar hebben om je naam en foto te gebruiken voor dit korfbalplaatjesboek, dan kan je dit schriftelijk doorgeven aan een van de leden van de sponsorcommissie van KV TOP (zie website KV TOP, onder de map “clubinfo”, supmap “bestuur en commissies”).

Planning:
Deze volgt binnenkort, we zijn bezig met de laatste details.

Locatie:
De foto’s worden genomen in de massageruimte van sporthal De Blikken.

Tenue:
Spelers moeten hun wedstrijdshirt aan, leden van de hardloop en sport & spel groep moeten hun bijbehorende shirts aan, den staf moet hun bijbehorende trainingsjas aan. Onder de diverse shirts mag GEEN ander shirt worden gedragen. Voor leden van de wandelgroep en de leden van diverse commissies en werkgroepen gelden geen kledingvoorschriften. Zorg ervoor dat de wedstrijdshirts aanwezig zijn bij het nemen van de foto’s.

Verhinderd:
Kan je op het voor jouw team/commissie/werkgroep vastgestelde tijdstip echt niet, geef dit dan door aan je trainer/contactpersoon. We zullen dan in overleg een nieuw tijdstip inplannen.

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met een lid van de sponsorcommissie van KV TOP.

We gaan er met zijn allen een geweldige en geslaagde actie van maken!

Sponsorcommissie KV TOP