Beste allen,

De ontwikkelingen volgen elkaar nu in rap tempo op. Het kabinet heeft een spoorboekje gemaakt tot 1 september 2020. Tussentijds wordt wel op elk stationnetje bekeken of we in Nederland nog op de goede weg zijn ofwel dat we moeten bijsturen op termijnen of op maatregelen.

Wat betekent dit voor TOP:

De spelers jonger dan 19 jaar mogen vanaf gisteren weer trainen. Het heeft even geduurd om de toestemming van de regering via adviezen door NOC/NSF en KNKV te vertalen naar mogelijkheden en maatregelen bij TOP. Super dat er zo snel gehandeld is, de maatregelen zijn getroffen, de planning is gemaakt en onze jongeren gisteren voor het eerst weer de wei in konden. Weliswaar aangepast, maar we zijn weer bezig.

Inmiddels heeft de regering laten weten dat ook 19 jaar en ouder weer aan de slag kan. Ook hiervoor is kort voor het weekend een richtlijn ontvangen van NOC/NSF en van KNKV. Lijkt heel erg op wat we al hebben gemaakt, maar voor deze groepen worden ook protocollen gemaakt afhankelijk van de wensen die er liggen. De TC zal binnenkort aangeven wat men wil voor alle spelers van TOP 1 t/m de A’s. Voor de leiding van de Kombifit, de wandelgroep en de hardloopgroep geldt hetzelfde. Aangeven wat de wensen zijn en in overleg met de Corona werkgroep bekijken wat de mogelijkheden zijn en goede afspraken maken. Voorzitter TC en leiders kunnen hiervoor contact opnemen met Blaas de Ridder. Doel is zo snel mogelijk iedereen weer op gepaste en aangepaste wijze aan het sporten te krijgen. Inmiddels is het plan voor de hardloopgroep gereed en met de leden van die groep gecommuniceerd, hopelijk volgen de plannen voor de TC, de kombifit en de wandelgroep snel.

Voor leden die om medische redenen niet kunnen meetrainen maar afzonderlijk dienen te revalideren na bijvoorbeeld een operatie of vanwege blessures proberen we van geval tot geval een maatwerkoplossing te vinden. Looptraining op het veld of oefeningen met maximaal 3 personen bij een korf bijvoorbeeld. Leden die hiervoor in aanmerking denken te komen kunnen zich melden bij Blaas de Ridder. We kijken dan of je voor die maatwerkoplossing in aanmerking komt en hoe we dit dan het best kunnen organiseren.

Wij zijn erg blij met de ruimte dit is ontstaan om weer wat te kunnen gaan doen op de velden en ik ben erg trots op de leden van de Corona adviescommissie, de mensen van Buitenbeheer, de vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren of Corona coördinator zijn geworden en op alle trainers, leiders, spelers en anderen die het anders moeten gaan doen dan we altijd gewend waren.

#TOPvoorelkaar

Vriendelijke groeten van het bestuur,

Hans Schild.