Corona houdt ons al het hele jaar in de greep. En zo vlak voor de feestdagen is Nederland opnieuw in een lockdown. Dat betekent dat we niet meer binnen mogen sporten. Buiten zal de wandel- en hardloopgroep nog wel in tweetallen in actie blijven komen. Maar verder ligt alles stil. En stil is het. Tijdens de persconferenties van Rutte en de Jonge worden we aangespoord om in ieder geval op elkaar te letten. Wij hopen dat jullie ook op elkaar blijven letten. Hou contact met elkaar en denk eens aan de mensen die het nu extra zwaar hebben. Denk ook aan onze sponsoren, probeer ze te steunen waar je kunt.

Terugkijkend op 2020 mogen we trots zijn op “ons TOP”. Het was niet makkelijk om steeds weer de opgelegde maatregelen te vertalen in werkbare oplossingen. De regels waren niet altijd duidelijk en sommige maatregelen gingen aan alle redelijkheid voorbij. Als vereniging wil je leden, vrijwilligers en ouders met elkaar verbinden en als dat langere tijd niet kan, doet dat zeer. Ook al voelen we onze maatschappelijke plicht en staat ieders veiligheid voorop. We hebben ons er prima doorheen geslagen.

De accommodatie is aangepast en na iedere persconferentie ook de protocollen. Week in week uit, avond na avond en op zaterdag waren er coördinatoren aanwezig om alles veilig te laten verlopen. Trainers hebben veel moeite gedaan om de trainingen voor de jeugd naast nuttig ook leuk te laten zijn. We hebben zelfs nog een prachtige afsluitdag gehad in juli, zijn met bijna alle jeugdleden naar het trampolinepark geweest en Sinterklaas heeft ook zijn beste beentje voor gezet om de TOP-kinderen een leuke avond te bezorgen. We krijgen veel complimenten van ouders en de leden zelf maar ook buitenstaanders hebben ons vaak gecomplimenteerd met onze goede organisatie en gastvrijheid. Iedereen bedankt hiervoor. We hebben het toch maar #TOPvoorelkaar.

Wij wensen je heel fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Pas goed op elkaar en blijf gezond. Wij hopen dat we in 2021 weer snel meer kunnen en samen weer volop te kunnen genieten van de sport. Tot TOP!

Het bestuur