Er mag op de parkeerplaats bij onze sportaccommodatie/sporthal de Blikken alleen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde parkeervakken!

Dit is al zo vanaf dat deze parkeerplaats in 2004 is aangelegd.

Dus niet parkeren:
– bij de stoepranden bij de fietsenstalling;
– bij de stoepranden aan de achterzijde van de school;
– direct voor, aan de rechterzijde en aan de achterzijde van de sporthal.

Enige weken geleden zijn er door handhavers van de gemeente Middelburg enkele parkeerboetes uitgedeeld. Dit is in het verleden ook al enkele malen gebeurd en in de toekomst zal er ook regelmatig gecontroleerd en gehandhaafd gaan worden.

Hopende op een ieders medewerking.