Van 3 t/m 7 mei aanstaande gaan we weer op TOPKAMP. Dit, in verband met corona en de bijbehorende regelgeving, in een aangepaste vorm en op onze eigen accommodatie en omgeving.
Dus “BIE ONS TUUS”.
KV TOP legt voor iedere deelnemer (kind) aan het TOPKAMP € 10,- bij. Om de deelname en bijdrage aan het TOPKAMP laagdrempelig te houden willen we extra geld inzamelen door middel van een lege flessenactie. Met de opbrengst van deze lege flessenactie kunnen we o.a. extra leuke dingen organiseren voor het TOPKAMP.
De lege flessenactie start op maandag 29 maart en duurt t/m vrijdag 30 april.
In de hal van clubgebouw “Het Korfje” en/of buiten onder de overkapping tussen het oude “Korfje” en de buitenberging staat een voor lege flessen bestemde containerzak waar flessen in kunnen worden gedeponeerd. Natuurlijk alleen flessen waar statiegeld op zit, het maakt niet uit welk merk of waar gekocht. Ook kratten met daarin lege statiegeldflessen zijn welkom.
Ook is er de mogelijkheid om statiegeldbonnen van al ingeleverde statiegeldflessen in te leveren. Dit in de daarvoor bestemde voorziening die direct nabij de voor lege flessen bestemde containerzak aanwezig zal zijn.
We hopen dat iedereen die het TOPKAMP een warm hart toedraagt deze lege flessenactie wil ondersteunen.
Namens de kampcommissie van KV TOP,
Blaas de Ridder