Bestuur en commissies

Voorzitter (ad interim)
John Dijke
Duke Ellingtonstraat 63
4337 XT Middelburg
Email: johndijke@zeelandnet.nl

Voorzitter Technische commissie
John Dijke
Duke Ellingtonstraat 63
4337 XT Middelburg
Email: johndijke@zeelandnet.nl
Secretaresse
Rina Bouwens
Akkerlaan 1
4341 MC Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 29 60

Voorzitter Beheerscommissie )ad interim)

Vacature
Bestuur

Penningmeester 
Tannie Mosselman
Deurloo 4
4341 CR Arnemuiden
tanniemosselman@gmail.com

Voorzitter Jeugdcommissie
Nelleke van Dijke
De Schone Waardin 16
4341 LG Arnemuiden
Telefoon: 06-15901138

Lid Activiteitencommissie
Marlies Coppoolse
Hengst 25
4341 MT Arnemuiden
Telefoon: 0118 85 34 35

Sponsor- en pr commissie
Marcel Meulmeester
Appelmeet 17
4328 CK Burgh Haamstede
Telefoon: 0653659169

KombiFit
Mirjam Kloet
Zoutneringstraat 5
4341 SH Arnemuiden
Email: famlkloet@zeelandnet.nl

Organogram KV TOP

Tot 2016 waren een aantal werkzaamheden binnen de vereniging niet duidelijk belegd in het bestuur. Dit speelde met name bij acties, evenementen en activiteiten. Er was geen duidelijk aanspreekpunt en geen duidelijke verantwoordelijkheid. Om een duidelijke structuur te creëren is het bestuur uitgegaan van een paraplumodel. En zijn de werkzaamheden die nog niet formeel belegd waren, onder de bestaande bestuursleden ingedeeld. Binnen het bestuur wordt op dit moment nog gewerkt om de nieuwe structuur ook inhoud te geven. Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat de werkzaamheden op de tot nu toe gebruikelijke manier worden gedaan. Wel kun je nu al terecht voor vragen, opmerkingen, verzoeken en andere bij het betreffende bestuurslid.

Vanaf 1 januari 2016 ziet de structuur van onze vereniging er als volgt uit:

Bestuur
Voorzitter (ad interim): John Dijke
Secretaresse: Rina Bouwens
Penningmeester: Tannie Mosselman
Lid Activiteitencommissie: Marlies Coppoolse
Voorzitter Technische commissie: John Dijke
Voorzitter Beheerscommissie ad interim: Vacature
Voorzitter Jeugdcommissie: Nelleke van Dijke
Sponsorcommissie: Marcel Meulmeester

Activiteitencommissie
Voorzitter: Linda van den Boogaard
Penningmeester: Peter van Belzen
Secretaresse: Josianne van Belzen
Leden: Adriana van Belzen
Wilma Meulmeester
Ina de Ridder
Jorian Schroevers
Vacature
Vacature
E-mail: ackvtop@gmail.com

Beheerscommissie
Voorzitter (ad interim): Blaas de Ridder
Secretaris: Jolanda de Nooijer
Coördinator kantine (ad interim): Martin de Leeuw
Bestellingen: Monique van de Gruiter
Bestellingen: Mildred Pleijte
Technisch onderhoud: Wim Minnaard
Bardiensten: Ineke Pouwer
Schoonmaak: Gerrie van de Gruiter
Schoonmaak: Ria de Ridder
E-mail: beheerkvtop@gmail.com

Social Media
Facebook
Beheerder: Martin de Leeuw
Beheerder: Jurgen Janse
Instagram
Beheerder: Martin de Leeuw
Youtube
Beheerder: Martin de Leeuw
Twitter
Beheerder: Marcel Meulmeester
Contactpersoon: Martin de Leeuw

Technische commissie
Voorzitter: John Dijke
Wedstrijdsecretaris: Jolanda de Nooijer
Leden: Leon van Belzen
Marko Kamstra
Jordi Meulmeester
Richard Meesen

Jeugdcommissie
Voorzitter: Nelleke van Dijke
Secretaresse: Ruth Kas
Wedstrijdsecr.: Jordi Meulmeester 0623415077
Algemene leden: Petra van Belzen
Connie Davidse
Rita Meulmeester
Ria de Ridder

Sponsor- en pr commissie
Voorzitter: Marcel Meulmeester
Secretaresse: Christina Siereveld
Leden: Jurriaan Bouwens
Jozias Marijs
Rene Marteijn
Jasper Blok

Werkgroep Topsport
Voorzitter: Mirjam Kloet
Leden: Martin de Leeuw
Linda van den Boogaard

Kampcommissie
Voorzitter: Erika Aalberts
Leden: Theun Alewijnse
Michael Hendrikse
Jasmijn van Belzen
Jesse Kamstra
Tamara kramer
Blaas de Ridder
Jorian Schroevers
Amber Davidse

 

Kascommissie
Leden: Lisanne Elenbaas
Wietze Bouwsma

KombiFit
Voorzitter: Mirjam Kloet
Sport-en spelgroep: Harry Anders
Loopgroep: Mirjam Kloet
Wandelgroep: Albert van Lenten

Werkgroep schoolkorfbal
Voorzitter: Ria de Ridder
Leden: Dianne Grootjans
Josianne van Belzen
Emmelie Bouwens
Amber Davidse
Jorian Schroevers

Werkgroep gigakangoeroedag
Voorzitter: Tamara kramer
Leden: Linda van den Boogaard
Rita Meulmeester
Ria de Ridder
Chistina Siereveld

Werkgroep AvondVierdaagse
Voorzitter: Ria de Ridder
Leden: Martin de Leeuw
Albert van Lenten
Ria de Ridder
Lies Slabber

Weekbrief redactie
Weekbrief samenstellers:
Richard Meesen
Stefan Meulmeester
René Hoondert
E-mail: weekbrieftop@gmail.com

Uitslagen en standen weekbrief:
Peter van Belzen

Websitebeheer
Beheerder: Ajith Pouwelse
Beheerder: Martin de Leeuw
E-mail: kvtoparnemuiden@gmail.com

Diversen
Leden administratie: Ingrid Jacobse
Coördinator van opleidingen: Mirjam Kloet
AVG: Secretariaat
VOG: Mirjam van Kempen

Werkgroep Buitenbeheer
Voorzitter: Blaas de Ridder
Leden: Adriaan den Hollander
Hans den Hollander
Martin de Leeuw
Leo Minheere
Rinus Mosselman
André Pouwer
Kobus Siereveld
Gilles van Dalen
Wim Schuit

 


 

Werkgroep Opleidingen en Arbitrage
Voorzitter: John Dijke
Leden: Mirjam Kloet
Liset Maas
Ria de Ridder

Werkgroep Ledenwerving
Voorzitter: Ria de Ridder
Leden: Amber Davidse
Jherino van Dalen
Ruth Kas
Ina de Ridder

Werkgroep Snertloop
Voorzitter: Mirjam Kloet
Leden: Martin de Leeuw
Albert van Lenten
Blaas de Ridder
Ria de Ridder

Werkgroep Trainingspakken
Voorzitter: Nelleke van Dijke
Tamara Kramer
Leden: Nanda Lievense
Marissa Meulmeester
Marije Tramper

Afspraken met vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen