Bestuur en commissies

Voorzitter
Harry Anders
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

Voorzitter Technische commissie
John Dijke
Duke Ellingtonstraat 63
4337 XT Middelburg
Email: johndijke@zeelandnet.nl

Secretaresse
Rina Bouwens
Akkerlaan 1
4341 MC Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 29 60

Voorzitter Beheerscommissie ad interim
Rina Bouwens
Akkerlaan 1
4341 MC Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 29 60

Penningmeester 
Dimitry Janse
Banjaard 24
4341 LL Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 25 74

Voorzitter Jeugdcommissie
Nelleke van Dijke
De Schone Waardin 16
4341 LG Arnemuiden
Telefoon: 06-15901138

Lid Activiteitencommissie
Marlies Bezemer
Hengst 25
4341 MT Arnemuiden
Telefoon: 0118 85 34 35

Sponsor- en pr commissie
Harry Anders
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

TOPsporters
Harry Anders
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

Organogram kV TOP

Tot 2016 waren een aantal werkzaamheden binnen de vereniging niet duidelijk belegd in het bestuur. Dit speelde met name bij acties, evenementen en activiteiten. Er was geen duidelijk aanspreekpunt en geen duidelijke verantwoordelijkheid. Om een duidelijke structuur te creëren is het bestuur uitgegaan van een paraplumodel. En zijn de werkzaamheden die nog niet formeel belegd waren, onder de bestaande bestuursleden ingedeeld. Binnen het bestuur wordt op dit moment nog gewerkt om de nieuwe structuur ook inhoud te geven. Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat de werkzaamheden op de tot nu toe gebruikelijke manier worden gedaan. Wel kun je nu al terecht voor vragen, opmerkingen, verzoeken en andere bij het betreffende bestuurslid.

Vanaf 1 januari 2016 ziet de structuur van onze vereniging er als volgt uit:

Bestuur
Voorzitter: Harry Anders
Secretaresse: Rina Bouwens
Penningmeester ad interim: Dimitry Janse
Lid Activiteitencommissie: Marlies Bezemer
Voorzitter Technische commissie: John Dijke
Voorzitter Beheerscommissie ad interim: Rina Bouwens
Voorzitter Jeugdcommissie: Nelleke van Dijke
Sponsor- en pr commissie: Harry Anders
TOPsporters: Harry Anders

Activiteiten commissie
Voorzitter: Marlies Coppoolse
Leden: Peter van Belzen
Emmelie Bouwens
Erika Aalberts
Petra van Belzen
Wilma de Ridder
Ina de Ridder
Jorian Schroevers
E-mail: ackvtop@gmail.com

Beheerscommissie
Voorzitter ad interim: Rina Bouwens
Secretaris: Jolanda de Nooijer
Inkoop: Monique van de Gruiter
Mildred Pleijte
Onderhoud: Leo Minheere
Bardiensten: Ineke Pouwer
Overige leden: Wim Minnaard
Schoonmaak: Andrea de Jonge
E-mail: beheerkvtop@gmail.com

Technische commissie wedstrijdkorfbal
Voorzitter: John Dijke
Wedstrijdsecretariaat: Jolanda de Nooijer
Telefoon: 06-50441944
E-mail: beuknooije@zeelandnet.nl
Leden: Arco Goedkoop
Leon Kloet
Jouri van de Broeke
Peter Ventevogel
Jordi Meulmeester
Erik Maljers
Dimitry Janse

Technische commissie breedtekorfbal
Voorzitter: John Dijke
Wedstrijdsecretariaat: Jolanda de Nooijer
Telefoon: 06-50441944
E-mail: beuknooije@zeelandnet.nl
Leden: Ria Boogaard
Jan Pieter Jeroense
Jordi Meulmeester
Angela Zorg

Jeugdcommissie
Voorzitter: Nelleke van Dijke
Secretaresse: Karin Janse
Wedstrijdsecr. Jeugd t/m B’s: Jordi Meulmeester
Telefoon: 06-23415077
E-mail: jordi_meul@hotmail.com
Leden: Ria de Ridder
Connie Davidse
John Dijke
Rita Meulmeester
Petra van Belzen

Sponsor- en prcommissie
Voorzitter: Harry Anders
Leden: Remco Bezemer
Jurriaan Bouwens
Jozias Marijs
René Marteijn
Jitske Kok
Dave Nieuwenhuyzen

Werkgroep topsport
Voorzitter: John Dijke
Leden: Rina Bouwens
Marlies Coppoolse
Martin de Leeuw
Stefan Meulmeester
Dave Nieuwenhuyzen
Blaas de Ridder
Mirjam Kloet

Kampcommissie
Voorzitter: Erika Aalberts
Leden: Theun Alewijnse
Johanna Kamstra
Blaas de Ridder
Jorian Schroevers
Petra van Belzen

Kascommissie
Leden: Ramon van de Gruiter
Celine Pouwer
Reserve lid:

TOPsporters
Voorzitter: Harry Anders
Sport-en spelgroep: Wendy Marteijn
Loop groep: Mirjam Kloet
Mireille Huiszoon
Wandel groep: Albert van Lenten

Werkgroep schoolkorfbal
Voorzitter: Ria de Ridder
Leden: Emmelie Bouwens
Amber Davidse
Jorian Schroevers

Werkgroep gigakangoeroedag
Voorzitter: Tamara Kramer
Leden: Linda van den Boogaard
Rita Meulmeester
Ria de Ridder
Carolien Schrijver
Christina Siereveld

Werkgroep avondvierdaagse
Leden:
Martin de Leeuw
Albert van Lenten
Ria de Ridder
Ineke Veerman

Weekbrief redactie
Weekbrief samenstellers:
Richard Meesen
Stefan Meulmeester
René Hoondert
E-mail: weekbrieftop@gmail.com

Uitslagen en standen weekbrief:
Peter van Belzen

Websitebeheer
Leden:
Ajith Pouwelse
Martin de Leeuw
E-mail: kvtoparnemuiden@gmail.com

Diverse
Beheerder Facebook TOP: Martin de Leeuw, Jurgen Janse
Leden administratie: Ingrid Jacobse
Coördinator van opleidingen: Mirjam Kloet
AVG: Secretariaat
VOG: Mirjam van Kempen

Buitenbeheer
Blaas de Ridder
Martin de Leeuw
Rinus Mosselman
André Pouwer
Kobus Sierenveld
Adriaan den Hollander
Hans den Hollander
Leo Minheere

Afspraken met vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen