Bestuur en commissies

Voorzitter
Harry Anders
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

Voorzitter Technische commissie
John Dijke
Duke Ellingtonstraat 63
4337 XT Middelburg
Email: johndijke@zeelandnet.nl

Secretaresse
Rina Bouwens
Akkerlaan 1
4341 MC Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 29 60

Voorzitter Beheerscommissie ad interim

Vacature

Penningmeester 
Dimitry Janse
Banjaard 24
4341 LL Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 25 74

Voorzitter Jeugdcommissie
Nelleke van Dijke
De Schone Waardin 16
4341 LG Arnemuiden
Telefoon: 06-15901138

Lid Activiteitencommissie
Marlies Bezemer
Hengst 25
4341 MT Arnemuiden
Telefoon: 0118 85 34 35

Sponsor- en pr commissie
Harry Anders
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

Kombi Fit
Harry Anders
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

Organogram kV TOP

Tot 2016 waren een aantal werkzaamheden binnen de vereniging niet duidelijk belegd in het bestuur. Dit speelde met name bij acties, evenementen en activiteiten. Er was geen duidelijk aanspreekpunt en geen duidelijke verantwoordelijkheid. Om een duidelijke structuur te creëren is het bestuur uitgegaan van een paraplumodel. En zijn de werkzaamheden die nog niet formeel belegd waren, onder de bestaande bestuursleden ingedeeld. Binnen het bestuur wordt op dit moment nog gewerkt om de nieuwe structuur ook inhoud te geven. Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat de werkzaamheden op de tot nu toe gebruikelijke manier worden gedaan. Wel kun je nu al terecht voor vragen, opmerkingen, verzoeken en andere bij het betreffende bestuurslid.

Vanaf 1 januari 2016 ziet de structuur van onze vereniging er als volgt uit:

Bestuur
Voorzitter: Harry Anders
Secretaresse: Rina Bouwens
Penningmeester ad interim: Dimitry Janse
Lid Activiteitencommissie: Marlies Bezemer
Voorzitter Technische commissie: John Dijke
Voorzitter Beheerscommissie ad interim: Vacature
Voorzitter Jeugdcommissie: Nelleke van Dijke
Sponsor- en pr commissie: Harry Anders
TOPsporters: Harry Anders

Activiteiten commissie
Voorzitter: Marlies Coppoolse
Leden: Peter van Belzen
Josianne van Belzen
Adriana van Belzen
Linda van de Boogaard
Wilma Meulmeester
Joan Poortvliet
Ina de Ridder
Jorian Schroevers
E-mail: ackvtop@gmail.com

Beheerscommissie
Voorzitter: vacature(waarneming Harry Anders)
Secretaris: Jolanda de Nooijer
Coördinator kantine: Andrea Maljers
Bestellingen: Monique van de Gruiter
Mildred Pleijte
Technisch onderhoud: Wim Minnaard
Bardiensten: Ineke Pouwer
Schoonmaak: Vacature
Leden: Andre Pouwer
Rinus Mosselman
E-mail: beheerkvtop@gmail.com

Social Media
Facebook
Beheerder: Martin de Leeuw
Beheerder: Jurgen Janse
Instagram
Beheerder: Martin de Leeuw
Youtube
Beheerder: Martin de Leeuw
Twitter
Beheerder: Marcel Meulmeester
Contactpersoon: Martin de Leeuw

Technische commissie
Voorzitter: John Dijke
Wedstrijdsecretaris: Jolanda de Nooijer
Leden: Leon van Belzen
Marko Kamstra
Jordi Meulmeester
Vacature
Vacature

Jeugdcommissie
Voorzitter: Nelleke van Dijke
Secretaresse: Ruth Kas
Wedstrijdsecr. Jordi Meulmeester 0623415077
Algemene leden: Petra van Belzen
Connie Davidse
Rita Meulmeester
Ria de Ridder

Sponsor- en prcommissie
Voorzitter: Harry Anders
Leden: Jurriaan Bouwens
Karin Janse
Jozias Marijs
Rene Marteijn
Dave Nieuwenhuyzen

Werkgroep topsport
Voorzitter: Mirjam Kloet
Leden: Martin de Leeuw
Vacature
Vacature

Kampcommissie
Voorzitter: Erika Aalberts
Leden: Theun Alewijnse
Michael Hendrikse
Johanna Kamstra
Marko Kamstra
Tamara kramer
Blaas de Ridder
Jorian Schroevers

Kascommissie
Leden: Ramon van de Gruiter
Celine Pouwer
Reserve lid:

Kombi Fit
Voorzitter: Harry Anders
Sport-en spelgroep:Harry Anders
Loopgroep: Mirjam Kloet
Mireille Huiszoon
Wandelgroep: Albert van Lenten

Werkgroep schoolkorfbal
Voorzitter: Ria de Ridder
Leden: Dianne Grootjans
Josianne van Belzen
Emmelie Bouwens
Amber Davidse
Jorian Schroevers
Clara Schroevers

Werkgroep gigakangoeroedag
Voorzitter: Tamara kramer
Leden: Linda van den Boogaard
Rita Meulmeester
Ria de Ridder
Carolien Schrijver
Christina Siereveld

Werkgroep avondvierdaagse
Leden: Kitty van de Gruiter
Martin de Leeuw
Albert van Lenten
Ria de Ridder
Lies Slabber

Weekbrief redactie
Weekbrief samenstellers:
Richard Meesen
Stefan Meulmeester
René Hoondert
E-mail: weekbrieftop@gmail.com

Uitslagen en standen weekbrief:
Peter van Belzen

Websitebeheer
Beheerder: Ajith Pouwelse
Beheerder: Martin de Leeuw
E-mail: kvtoparnemuiden@gmail.com

Diverse
Leden administratie: Ingrid Jacobse
Coördinator van opleidingen: Mirjam Kloet
AVG: Secretariaat
VOG: Mirjam van Kempen

Werkgroep beheer
Voorzitter: Blaas de Ridder
Leden: Adriaan den Hollander
Hans den Hollander
Martin de Leeuw
Leo Minheere
Rinus Mosselman
André Pouwer
Kobus Siereveld

Werkgroep Opleidingen en Arbitrage
Voorzitter: John Dijke
Leden: Mirjam Kloet
Liset Maas
Ria de Ridder

Afspraken met vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen