Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
 
– Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 
– Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur;
 
– 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar;
 
– Bij verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. Dus niet bij het zitten. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.
 
Deze maatregelen komen bovenop de adviezen en regels die op dit moment al voor iedereen gelden.
 
De trainingen komen voor nu te vervallen. We bekijken of er mogelijkheden zijn om in de middagen te trainen met de jeugd.
Voor de zaterdagen wachten we verdere berichtgeving af vanuit de KNKV.
 
Zodra er meer bekend is brengen we jullie hiervan op de hoogte.
 

Aanvullende binnensport- en bijbehorende horeca gerelateerde maatregelen, ingaande per zaterdag 13 november, 18.00 uur. Dit tot en met in ieder geval vrijdag 3 december:

– Geen publiek bij wedstrijden en trainingen. Dit geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten, in functie en/of vrijwilliger zijn op het moment dat zij een functie/taak voor de betreffende sportactiviteit uitvoeren in een binnensportlocatie. Ouders of andere personen die rijden naar uitwedstrijden en maximaal één ouder of persoon die een persoon die wil deelnemen aan een sportactiviteit maar dit niet alleen kan begeleiden(bijvoorbeeld door een medische redenen of een zeer jonge leeftijd) vallen hier ook onder.

Zodra bovengenoemde personen geen functie/taak voor de betreffende sportactiviteit meer vervullen moeten zij de binnensportlocatie verlaten en worden zij dus gezien als publiek;
– Voor personen die niet actief deelnemen aan een sportactiviteit of deze sportactiviteit op enige manier begeleiden is een vaste zitplaats verplicht;
– In een horecagelegenheid is een vaste zitplaats verplicht;
– Een horecagelegenheid of een gelegenheid die onder de horecaregelgeving valt moet om 20.00 uur gesloten zijn.

De onderstaande al op zaterdag 6 november 2021 geldende binnensport- en horeca gerelateerde maatregelen die nog steeds van toepassing zijn:

– Voor jeugd tot 18 jaar die gaat deelnemen aan een sportactiviteit in een binnensportaccommodatie is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code), inclusief een geldig legitimatiebewijs bestaande uit een paspoort, id-kaart of rijbewijs) niet verplicht;
– Voor volwassenen vanaf 18 jaar die gaan deelnemen aan een sportactiviteit is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code), inclusief een geldig legitimatiebewijs bestaande uit een paspoort, id-kaart of rijbewijs wel verplicht;
– Voor ouders of personen vanaf 18 jaar die rijden naar uitwedstrijden en maximaal één ouder of persoon die een persoon die wil deelnemen aan een sportactiviteit maar dit niet alleen kan begeleiden (bijvoorbeeld door een medische redenen of een zeer jonge leeftijd) is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code), inclusief een geldig legitimatiebewijs bestaande uit een paspoort, id-kaart of rijbewijs wel verplicht;
– Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten, in functie en/of vrijwilliger zijn op het moment dat zij een functie/taak voor de sport uitvoeren in een binnensportlocatie hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien;
– Alle bezoekers van de kantine in sporthal de Blikken moeten vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) tonen;
– Vanaf de leeftijd van 14 jaar moeten bezoekers van de kantine in sporthal de Blikken verplicht een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code), inclusief een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) tonen.

https://www.rijksoverheid.nl/…/kort-overzicht…

https://www.rijksoverheid.nl/…/cultuur-uitgaan-en…/sport