De lotenverkoop van de Grote Clubactie heeft dit jaar voor KV TOP het geweldige nettobedrag van € 3.079,92 opgebracht en er zijn maar liefst 1.357 loten verkocht. Nog nooit heeft KV TOP zoveel loten van de Grote Clubactie verkocht.

Super, super en nog eens super!

Alle lotenverkopers, lotenkopers en personen die deze actie mogelijk hebben gemaakt en hebben begeleid worden heel hartelijk bedankt!

De slogan “uit liefde voor je club” is hier zeker en 1000% op van toepassing.