De jongste TOPPERS van de leeftijdscategorie Peuterpret hebben vanmorgen het hele leuke en uitnodigende markeringsbord, wat de locatie aangeeft van “hun” eigen sport- en speelhoek, onthuld.

Ze hebben dat heel goed gedaan.

Een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt wordt heel hartelijk bedankt.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”!