TOPsposor Helen’s Bakery zoekt ook nog voor diverse functies personeel. Zie bijgevoegde flyer.