Na 2 jaar geen rommelmarkt gaan we dit jaar de uitdaging aan om de rommelmarkt weer te organiseren en in een vernieuwd jasje te steken. Dit jaar gaan we de rommelmarkt organiseren op onze eigen buitensportaccommodatie. Dit doen we rondom het Korfje.
Dit jaar willen we ook een verloting op een kraam organiseren. Hiervoor vragen we nog leuke prijsjes! Deze graag inleveren bij Ria de Ridder. Ook willen we eigen gebakken cake/taart of iets anders uit de eigen bakkerij verkopen. Wil je hier iets voor beschikbaar stellen geef dit dan door aan Ria de Ridder.
Op deze dag hebben we altijd veel hulp nodig. We beginnen om 5.30 uur met lossen en rond 15.30 uur zijn we bijna altijd klaar.
In de hal van het Korfje hangt een lijst waar je je kunt opgeven om te helpen. Je kan het ook via de mail of via de doorgeven: blaasderid@zeelandnet.nl, 0653438524.
Je kan je opgeven om op de rommelmarkt te helpen:
– hele dag van 5:30 uur – 15:30 uur;
– ’s morgens alleen karren lossen van 5:30 – 8:00 uur;
– verkoop van 7:30 – 13:00 uur;
– opruimen van 13:00 – 15:30 uur.
Natuurlijk hopen we dat ook vele leden en overige personen onze rommelmarkt komen bezoeken.
SPULLEN OPHALEN ROMMELMARKT
Op maandag 16 mei halen we weer huis aan huis spullen op in Arnemuiden. We beginnen om 18.00 uur vanaf het Korfje. Voor het ophalen hebben we 10 auto’s met aanhangwagen nodig. Wil je rijden of kun je een aanhangwagen beschikbaar stellen neem dan even contact op met ondergetekende. Ook kunnen we nog wat sterke mannen gebruiken die ’s maandags helpen met het lossen van de aanhangwagens in de schuur.
We hopen dat er dan vele jeugdleden: E’s, D’s, C’s, B’s en A’s en natuurlijk ook seniorenleden of overige personen komen helpen. Jullie worden om 17:50 uur verwacht bij het Korfje.
Groeten,
Ria de Ridder