Stichting Hendrick Avercamp is in 1968 opgericht en is ontstaan uit de Middelburgse IJsclub. Hun doel was destijds de exploitatie van het terrein en de accommodatie aan de Breeweg te Middelburg. Sinds de verkoop van de grond in 2008 beschikt de stichting over een vermogen dat wordt gebruikt om sporters en sportieve evenementen in Middelburg en omgeving financieel te ondersteunen.
KV TOP zal het beschikbaar gestelde bedrag gaan inzetten voor de diverse leeftijdsgroepen binnen onze vereniging. Er zullen materialen komen voor de KombiFit groepen, materialen voor Peuterpret en Kangoeroes en we willen met een deel van het bedrag onze clinics nog beter faciliteren.
Wij zijn enorm blij met deze financiële steun en willen de stichting dan ook hartelijk bedanken. Het helpt onze vereniging om nog meer en beter te voorzien in bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden.
Stichting Hendrick Avercamp: BEDANKT!
Namens het bestuur,
Nelleke van Dijke