Eindelijk lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn. De moeilijkste vraag op dit moment blijft natuurlijk hoelang die tunnel is.

De bond heeft afgelopen week de routekaart bekend gemaakt die aangeeft wanneer een eventuele start van de competitie weer mogelijk zou kunnen zijn. Grote vraag hierin is hoe cijfers zich blijven ontwikkelen en of de overheid de mogelijkheid ziet voor verdere versoepeling.

Binnen TOP zien we dat de trainingen zijn uitgebreid daar waar het kan en dat er nu ook voor 27+ per viertallen getraind kan worden.

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers die zichzelf hiervoor inzetten. Corona coördinatoren, trainers, begeleiders en iedereen die hieraan bijdraagt een grote dank hiervoor.

Financiën

Op financieel vlak ziet het er tot op heden goed uit. Zo heeft het niet doorgaan van de zaalcompetitie een positief effect aangezien we geen zaalhuur hoeven te betalen en daarnaast maken we ook geen reiskosten.

Tevens heeft de bond de scheidrechters kosten als ook de wedstrijdbijdrage gecompenseerd hetgeen betekent dat we momenteel een positief resultaat hebben ten opzichte van het gebudgetteerde kleine verlies.

Vernieuwing kunstgras velden

Binnen TOP is er onder leiding van Blaas een werkgroep gecreëerd die samen met de gemeente gaat bekijken wat de conditie is van de huidige velden. Er zal een rapport opgesteld worden en vorige week zijn er metingen verricht om de staat van de ondergrond te testen.

Kamp

Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website gaat helaas dit jaar het TOP Kamp niet door. De Kamp commissie is momenteel hard aan het werk om een alternatief programma in elkaar te zetten.

Vacature Bank

Aangezien we binnen de vereniging redelijk veel vacatures open hebben staan, is een aantal mensen gestart om deze vacatures in kaart te brengen. Einddoel is om de vacatures via de website zichtbaar te maken zodat een ieder kan kijken waar hij of zij een steentje kan bijdragen.

Trainers / Begeleiding

Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we blij dat we de technische staf rond de selectie 1-2 voor volgend seizoen hebben kunnen behouden. Daarnaast zijn we druk bezig om gesprekken in te plannen en te voeren met alle trainers en begeleiders van de andere senioren en junioren teams. Tevens is de JCT ook al gestart met de invulling voor de jeugdtrainers voor volgend seizoen.

ALV

Nu er mogelijke versoepelingen aan staan te komen streven we er vanuit het bestuur naar om op 30 juni een ALV te beleggen. Dit is natuurlijk allemaal afhankelijk van de op dat moment geldende regelgeving rondom Corona.

We zien de noodzaak om samen met de leden dit seizoen te evalueren en tevens is het ons streven om een begroting voor het volgende seizoen al voor te leggen. We zijn van mening dat dit inzicht belangrijk is om goed voorbereid naar het volgende seizoen te kunnen toewerken.

Namens het bestuur,

John Dijke