Waterpark Veerse Meer is sponsor van KV TOP geworden.

Waterpark Veerse Meer: natuurlijk, duurzaam en buitengewoon

Aan het Veerse Meer, op de plek van camping de Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer, komt een buitengewoon park. Natuurlijk en duurzaam. Waar gasten, aan de oevers van het Veerse Meer, beleven, genieten en nieuwe energie opdoen.

Groen en water staan centraal in het nieuwe plan voor het Waterpark Veerse Meer. Het Plan Waterpark Veerse Meer Nieuw gaat uit van het vergroten van het park qua oppervlakte en het verkleinen van het aantal overnachtingseenheden. Hierdoor vallen de woningen straks weg in de omgeving. Er ontstaat ruimte voor extra openbare fiets- en wandelroutes door nieuw natuurgebied. Het nieuwe plan gaat momenteel uit van 895 recreatieverblijven in plaats van de 1.335 overnachtingseenheden die momenteel volgens het huidige bestemmingsplan zijn toegestaan. Voor personeel en stagiaires komen er 8 woningen.

Voor meer informatie over dit toekomstig Waterpark Veerse Meer zie https://planwaterparkveersemeernieuw.nl/