Beste TOPPERS,

Velen van ons in de thuissituatie, maar ook KV TOP en veel andere sportverenigingen hebben te maken met alsmaar stijgende gas- en elektriciteitsprijzen.

Die prijsstijgingen kunnen grote gevolgen hebben voor clubkas van TOP. We vragen jullie dan ook om zuinig en verstandig om te gaan met elektra en gas. Laat niet onnodig licht branden, verbruik niet onnodig elektriciteit en douche niet te lang.

We hopen en rekenen op jullie medewerking. Dankjewel.

Namens de Beheerscommissie TOP

Blaas de Ridder