Afspraken met vertrouwenspersonen

Het bestuur van de KV TOP heeft besloten vertrouwenspersonen aan te stellen. Deze vertrouwenspersonen neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen de vereniging. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

• seksuele intimidatie
• agressie en geweld
• bedreiging
• pesten
• discriminatie
• interne criminaliteit (diefstal, fraude en dergelijke)

De vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.
De vertrouwenspersonen hebben de volgende taken:

• luisteren naar de klacht of het probleem;
• nagaan of bemiddeling mogelijk is;
• in samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
• bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;
• doorverwijzen naar hulpverlening;
• begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding.

De vertrouwenspersonen behandelen de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgen er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersonen kunnen het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werken de vertrouwenspersonen volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving ten behoeve van preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF.

De vertrouwenspersonen adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging rapporteren de vertrouwenspersonen jaarlijks over het aantal meldingen van ongewenst gedrag en de aard van die meldingen.

Vastgesteld door het bestuur van KV TOP op 1 september 2014.