Entreeheffing

De regels:

1. Voor iedere thuiswedstrijd van TOP 1 in het zaalseizoen is een toegangsbewijs, voor iedereen die 12 jaar of ouder is, vereist.

2. Een toegangsbewijs is:
– Een los bewijs (per wedstrijd) van € 4,- per persoon
– Een seizoenskaart

3. Seizoenskaarten en toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de ingang van “De Blikken”

4. De volgende seizoenskaarten worden aangeboden:
– Leden (gratis)
– Sponsoren (gratis)
– Vrijwilligers (gratis)
– Donateurs (gratis, donatie per jaar per gezin minimaal € 10)
– Losse seizoenskaarten (per persoon € 10 en voor een gezin € 20,-)

5. Spelers, coaches, begeleiders en scheidsrechters/ beoordelaars hebben geen toegangsbewijs nodig. Ook iemand die in het bezit is van een kaart/ legitimatiebewijs van de KNKV krijgt gratis toegang. Net als persleden.

6. Een toegangsbewijs geeft geen recht op een zitplaats. Hiervoor blijft de aloude regel “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” van toepassing.

7. Ieder toegangsbewijs is persoonlijk en voorzien van een naam.

8. Een seizoenskaart voor leden en donateurs is geldig voor de kaarthouder, zijn of haar partner en kinderen.

9. Een seizoenskaart is niet overdraagbaar.

10. Eenmaal gekochte seizoenskaarten worden niet meer teruggenomen.

11. Alleen het bestuur van TOP heeft het recht gratis toegangsbewijzen te verstrekken.

12. Klachten en opmerkingen moeten schriftelijk aan het bestuur van TOP worden gemeld, per adres Rina Bouwens (secretaris), Akkerlaan 1, 4341 MC Arnemuiden.