Vertrouwenspersonen

Korfbalvereniging TOP wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

Het bestuur heeft besloten om twee vertrouwenspersonen bij de vereniging aan te stellen.

Lia Zwemer en Rinus van den Driest zijn bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met Rinus of Lia.

Contactgegevens

Lia Zwemer
E-mail cmzwemer@zeelandnet.nl
Mobiel: 06-22057122

Rinus van den Driest
E-mail: mvddriest@zeelandnet.nl
Mobiel 06-20013967

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
• Luisteren naar de klacht of het probleem;
• Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
• In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
• Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
• Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

Even voorstellen:

 

Ik ben Lia Zwemer, 58 jaar oud.
Getrouwd met Jan, samen hebben we 4 kinderen (met partners erbij 8), 4 kleinkinderen.
Ik ben werkzaam als wijkverpleegkundige in de thuiszorg.
Een prachtig vak; mensen ontmoeten, zorg verlenen aan vaak chronisch zieken en ouderen.
Mijn vrije tijd besteed ik voor een groot deel aan oppas op de kleinkinderen en tuinieren.

 

Wie ben ik? Rinus van den Driest, geboren in 1956 te Oost-Souburg.
Sportief; vanaf mijn 15de een jaar of 15 in Souburg basketbal gespeeld in de “Basketbal Vereniging Souburg” en de laatste jaren van mijn lidmaatschap lid van het bestuur geweest als penningmeester.
Sinds 1980 woonachtig in Arnemuiden en getrouwd, in het dagelijks leven ben ik Business Unit Manager van een technisch dienstverlener voor de industrie in de provincies Brabant en Zeeland en geef leiding aan een 100 personen. Dit doe ik vanuit een regio kantoor in Goes. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de Kerkenraad van de PKN te Kleverskerke en probeer ik zoveel als mogelijk van de wereld te zien in de diverse vakanties naar verre landen. Waarom? Omdat ik altijd nieuwsgierig ben hoe andere mensen leven wonen en werken in andere gebieden in de wereld. Het opent vaak je ogen voor hoe goed en georganiseerd we het in ons Nederland hebben, maar ook dat we ons door alle “sociale”druk soms drukker maken dan strikt noodzakelijk is. Als je in landen komt welke op positieve of negatieve wijze in het nieuws zijn kun je ook eens met eigen oren en ogen zien wat er werkelijk gebeurt in plaats van wat er via de media aan ons verteld wordt.

Dit brengt mij tevens bij mijn verantwoordelijkheid als vertrouwenspersoon voor KV TOP, ook hier is het belangrijk dat er objectief geluisterd wordt als er situaties zijn waar betrokkenen onderling niet meer uit komen of het aan niemand binnen de vereniging kwijt kunnen. Dus het objectief kunnen beoordelen, vertrouwelijk met de informatie omgaan en niet (ver)oordelen maar oplossingen zoeken is een belangrijk onderdeel van mijn taak. Ik hoop van ganser harte dat ik weinig werk zal hebben aan deze functie want dan zal dat voor jullie betekenen dat alles in goede harmonie verloopt. Mocht er toch iets zijn, wat volgens de richtlijnen die jullie bestuur heeft opgezet aanleiding geeft om in vertrouwen een onpartijdig luisterend oor te zoeken, schroom niet om mij te bellen en samen met mij naar een oplossing voor je probleem te zoeken

Ik heb verder geen enkele binding met jullie vereniging maar hoop op deze wijze een steentje te kunnen bijdragen aan jullie sportieve toekomst waar iedere speler en speelster met plezier een rol in kan spelen.