Sinds enige tijd is er op de website van KV TOP een map genaamd “vacatures” toegevoegd. Binnen de vereniging zijn er altijd vacatures en worden er altijd vrijwilligers gezocht.
Onderstaand een tweetal links naar de betreffende vacatures. Recent zijn er nog een zestal vacatures aan de submap “overige” toegevoegd. De map “vacatures” wordt de komende tijd nog verder in- en aangevuld.