Onze visie

Sponsoring speelt een grote rol binnen het verenigingsleven. Ook voor KV TOP geldt dat zij niet meer zonder sponsorgelden kan.

KV TOP streeft er naar om een vereniging te zijn die voor een ieder toegankelijk is. KV TOP wil met een ieder samenwerken om de korfbalsport en in het bijzonder de vereniging een duidelijke en erkende plaats te geven in de samenleving. Verder streeft KV TOP er naar korfbal te presenteren als een door iedereen te beoefenen sport op top-, wedstrijd- en breedtekorfbalniveau. KV TOP is zich er van bewust dat het een maatschappelijke functie heeft.

Naast activiteiten op het sportieve vlak biedt de vereniging talrijke nevenactiviteiten in het kader van ontspanning. Het clubhuis, wat een ontmoetingsfunctie heeft, speelt hierin een centrale rol. KV TOP moet zowel in- als extern optreden als een betrouwbare, gezellige, flexibele en dynamische vereniging waar iedereen zich thuis en bij betrokken voelt.

Voor u als sponsor geldt dat:
» sponsoring leuk is om te doen;
» sponsoring een sympathiek imago heeft;
» sponsoring een creatief gebeuren is;
» sponsoring een maatschappelijke functie heeft;
» communicatiedoelstellingen verwezenlijkt kunnen worden;
» sponsoring het middel bij uitstek is om relevante doelgroepen te bereiken.

Wij hopen dat u, na het lezen van deze pagina, geïnteresseerd bent om een actieve sponsor te worden van onze vereniging. Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot de sponsorcommissie.

Voorzitter Sponsor- en Pr commissie KV TOP
Marcel Meulmeester, 0653659169
Appelmeet 17
4328 CK Burgh-Haamstede