KV TOP gaat vanaf heden, fasegewijs, op zijn gehele accommodatie het roken ontmoedigen en rokers op een constructieve en positieve manier erop aanspreken dit niet meer te gaan doen. Dit houdt in eerste instantie in dat er op de zaterdagochtend tot 12.00 uur, tijdens het spelen van jeugdwedstrijden en overige activiteiten voor de jeugd, op de gehele sportaccommodatie niet meer gerookt mag worden.
We hopende op een ieders medewerking en begrip. Samen maken we gezond gewoon en op weg naar een rookvrije generatie.