In samenwerking en na enkele plezierige gespreken met Ruud Mesu van de gemeente Middelburg, tevens Team Fit coach Zeeland (JOGG TEAM FIT) heeft KV TOP besloten om zich fasegewijs te gaan inzetten voor een gezondere sportvereniging met bijbehorende gezondere sportomgeving. Dit middels de JOGG-aanpak. Met deze lokale integrale aanpak maken we samen de (sport)omgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen opgroeien en verblijven structureel gezonder.

Wat houdt dit allemaal in?

Vanaf de tweede helft van het veldseizoen 2021-2022 is het bestaande assortiment van de te verkopen en te consumeren eten- en drinkenswaren zichtbaar en structureel uitgebreid met een aantal gezondere producten. Hierbij valt o.a. te denken aan diverse dranken zonder of met veel minder suiker en diverse etenswaren die gezondere ingrediënten bevatten. Ook zal er buiten een watertappunt zijn waar men gratis (kraan)water kan tappen. Tevens zal er aan de bar gratis fruit beschikbaar worden gesteld en zal er op de bar een kleinschalig watertappunt voor het verstrekken van gratis (kraan)water staan.

Ook gaan KV TOP vanaf de tweede helft van het veldseizoen 2021-2022, fasegewijs, op zijn gehele accommodatie het roken ontmoedigen en rokers op een constructieve en positieve manier erop aanspreken dit niet meer te gaan doen. Dit houdt in eerste instantie in dat er op de zaterdagochtend tot 12.00 uur, tijdens het spelen van jeugdwedstrijden en overige activiteiten voor de jeugd, op de gehele sportaccommodatie niet meer gerookt mag worden.

We hopende op een ieders medewerking en begrip. Samen maken we gezond gewoon en op weg naar een rookvrije generatie.

https://jogg.nl/

 

Werkgroep “Gezonde sportvereniging”

Blaas de Ridder, Ria de Ridder, Mirjam Kloet en Martin de Leeuw