In de goed bezochte ALV is een update gegeven over de aanschaf van de sportkleding en overige sportmaterialen voor de gehele vereniging. Namens KV TOP nogmaals bedankt voor de steun voor de aanschaf ervan aan onze (kleding)sponsoren te weten Jumbo Supermarkt ArnemuidenDON RisicobeheerMuta Sport Nederland BVKorfbaltotaal, MSP Onions (Lindert Moerdijk), Strandpaviljoen “De Branding” en Installatiebedrijf Akkerdaas.

Dankzij hun steun hebben we met beperkte eigen middelen de hele vereniging in het nieuw kunnen steken! Een gezamenlijke TOPprestatie en iets om trots op en dankbaar voor te zijn!

Daarnaast nog een heel goed bericht, namelijk dat we dankzij de steun van Bouwgroep Peters B.V. en de Gemeente Middelburg een uitbreiding van het aantal bestaande kleedkamers met nog enkele andere benodigde ruimtes aan de achterzijde van de huidige buitenkleedkamers kunnen gaan realiseren.

Er zal later dit jaar gestart worden met de aan/nieuwbouw van de twee kleedkamers, toiletgroepen en een technische ruimte.

Heel positief TOPnieuws dat we wederom en mede dankzij sponsoring kunnen bereiken! Meer nieuws over deze ontwikkeling volgt later in het jaar.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van KV TOP